Kontakti FAQ 0800 3352
Željko Mijočević 0800 3352

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ADIVA KARTICE:

 • Bodovna kartica


  Izdavatelj i vlasnik ADIVA kartice te nositelj ADIVA programa vjernosti je PHOENIX Farmacija d.o.o., Ozaljska ulica 95, 10000 Zagreb, OIB: 36755252122 (dalje u tekstu: PHOENIX Farmacija d.o.o.). Bodovna kartica omogućuje korisniku da kupnjom u ADIVA ljekarnama ostvaruje određene pogodnosti unutar ADIVA programa vjernosti. Bodovna kartica i nakon izdavanja korisniku ostaje u vlasništvu PHOENIX Farmacije d.o.o., koja zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez posebne obavijesti i bez navođenja razlo¬ga, povuče karticu iz optjecaja i obustavi program vjernosti. U tom će slučaju PHOENIX Farmacija d.o.o. omogućiti korisniku korištenje pogodnosti u razdoblju od najmanje 1 mjesec od dana donošenja odluke o povlačenju. PHOENIX Farmacija d.o.o., nositelj promocije, u bilo kojem trenutku i u bilo kojem omjeru zadržava pravo izmjene pravila sudjelovanja u programu vjernosti uz prethodnu i odgovarajuću obavijest korisnicima.

 • Pristupanje programu i korištenje kartice


  Korisnik ADIVA kartice vjernosti može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebi¬valištem u Republici Hrvatskoj koja na izričit, pisani način da svoju suglasnost i privolu za učlanjenje popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice ili registracijom unutar ADIVA mobilne aplikacije. Kartica se korisniku izdaje besplatno. Fizičku karticu izdaje zaposle¬nik ADIVA ljekarne nakon što mu osoba koja udovoljava gore navedenim uvjetima preda pravilno ispunjenu pristupnicu, a digitalna kartica unutar ADIVA mobilne aplikacije se generira te aktivira nakon što korisnik popuni sve potrebne podatke i potvrdi aktivacij¬ski link poslan na upisanu e-mail adresu. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vri¬jedi do opoziva. Kartica ne obvezuje korisnika na kupnju. Kartica nije sredstvo plaćanja.

 • Prikupljanje bodova


  Pravo na nagradne bodove korisnik ostvaruje pri kupnji u ADIVA ljekarnama u Republici Hrvatskoj. Za jednu potrošenu kunu korisnik ostvaruje pravo na jedan bod. Pravo na nagradne bodove nije moguće ostvariti na lijekove koji se izdaju na recept, medicin¬ska pomagala koja se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja, na sudjelovanje u cijeni lijeka i medicinskih pomagala te participaciju. Članstvom u ADIVA programu vjernosti korisnik bezuvjetno prihvaća ova pravila, načine prikupljanja nagradnih bodova, vrijed¬nost nagradnih bodova, kao i načine njihova iskorištavanja.

 • Nagrade


  Osvojeni bodovi pripisuju se bodovnoj kartici pri plaćanju na blagajni te se ukupno sta¬nje prikazuje na izdanom računu. Ako ADIVA kartica nije evidentirana prije zaključenja računa, naknadni upis bodova nije moguće ostvariti. Nakon prikupljenog odgovarajućeg broja bodova moguće ih je zamijeniti za nagradni proizvod ili vaučer za ostvarenje po¬pusta pri kupnji proizvoda u ADIVA ljekarnama te za vaučer za ostvarenje popusta na usluge partnera iz nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti. Ponudu nagradnih proizvoda i popusta moguće je provjeriti na internetskom portalu vjernizdravlju.adiva. hr ili na ADIVA mobilnoj aplikaciji odabirom opcije Katalog. Stanje bodova moguće je provjeriti nakon svake kupnje u ADIVA ljekarni na izdanom računu, kao i na internet¬skom portalu vjernizdravlju.adiva.hr ili na ADIVA mobilnoj aplikaciji odabirom opcije Profil. Za nagradne proizvode vrijede službena jamstva proizvođača te je nagradu mo¬guće podići u bilo kojoj ADIVA ljekarni koja sudjeluje u programu vjernosti. Za isporuku nagrade dovoljno je na internetskom portalu ili na ADIVA mobilnoj aplikaciji označiti proizvod ili uslugu za koju želite zamijeniti bodove ili zatražiti od ADIVA ljekarnika da to učini umjesto vas pri dolasku u ADIVA ljekarnu. Nagrada će biti isporučena u roku nekoliko radnih dana, a najviše unutar 60 dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno zamjene bodova. Rok za iskorištavanje vaučera za popust pri kupnji proizvoda u ADI¬VA ljekarni ili vaučera za ostvarenje popusta na usluge iz nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti jest 30 dana od datuma isteka roka važenja nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti.


  Prikupljeni bodovi na ADIVA kartici mogu se iskoristiti unutar dvije godine od dana kad su prikupljeni. Nakon isteka dvije godine, svi bodovi stariji od dvije godine brisat će se u pravilnim vremenskim razmacima od tri mjeseca. Preostali bodovi koji se ne iskoriste ne mogu se prenijeti na drugu karticu.


  U slučaju obustave ADIVA programa vjernosti, PHOENIX Farmacija d.o.o., kao nositelj programa vjernosti, nije obvezna ni na koji način nadoknaditi prikupljene, a neiskorište¬ne bodove. Stečene nagradne bodove možete iskoristiti iz ponude važećeg nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti. PHOENIX Farmacija d.o.o. zadržava pravo izmjene proizvoda iz nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti bez prethodno najavljenog razloga i objašnjenja. Količine nagradnih proizvoda su ograničene, a mogućnost njihova korištenja traje do isteka zaliha. Prikupljeni bodovi ne mogu se zamijeniti za novac.

 • Prestanak članstva


  Korisnik ima pravo u svako doba u pisanom obliku otkazati korištenje kartice. Otkaz vrijedi od trenutka kada PHOENIX Farmacija d.o.o. primi pisanu obavijest o otkazu. Preostali bodovi na kartici se poništavaju i ne mogu se koristiti ili prenijeti na drugu karticu. U slučaju sumnje da korisnik koristi karticu protivno Općim uvjetima korištenja ADIVA kartice, izdavatelj može isključiti korisnika iz ADIVA programa vjernosti. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na besplatni info telefon 0800 3352 ili na e-mail [email protected]. Kako bi korisnik mogao i dalje koristiti karticu ADIVA programa vjernosti te prethodno prikupljene bodove, potrebno je od ADIVA ljekarnika zatražiti izdavanje nove ADIVA kartice ili izvršiti novu registraciju unutar ADIVA mobilne aplikacije te pisanim putem zatražiti spajanje stare i nove karti¬ce. Zahtjev za prebacivanje bodova sa stare na novu karticu, bit će izvršen u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 • Osobni podaci


  Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u marketinške i statističke svrhe na temelju izričite, slobodne i dobrovoljne privole korisnika koja je navedena na fizičkoj i/ili digitalnoj pristupnici te za koju korisnik potvrđuje suglasnost vlastoručnim pot¬pisom odnosno davanjem suglasnosti i prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja ADIVA kartice unutar mobilne aplikacije, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti poda¬taka. Članstvom u ADIVA programu vjernosti korisnik bezuvjetno prihvaća ova pravila, načine prikupljanja i obrade osobnih podataka. PHOENIX Farmacija d.o.o. obvezuje se štititi osobne podatke kao poslovnu tajnu. Više informacija o zaštiti osobnih podataka možete pronaći na internet stranici https://vjernizdravlju.adiva.hr/Home/PersonalData¬Protection.

 • Izmjene Općih uvjeta korištenja kartice


  PHOENIX Farmacija d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta korištenja ADIVA kartice. O svakoj izmjeni Općih uvjeta korištenja ADIVA kartice izdavatelj kartice obavijestit će korisnike ADIVA programa vjernosti putem internetske stranice Vjerni zdravlju https://vjernizdravlju.adiva.hr. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 8 dana od dana objave na navedenoj internetskoj stranici. Nastavkom korištenja kartice, odnosno usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da korisnik pristaje na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete korištenja kartice. Aktualni Opći uvjeti korištenja ADIVA kartice dostupni su na internetskoj adresi https://vjernizdravlju.adiva.hr/Home/About.

 • Kontakt


  Za sva dodatna pitanja i detaljnije informacije korisnik može dobiti odgovore slanjem upita na e-mail adresu [email protected] ili putem besplatnog info telefona 0800 3352.