Kontakti FAQ 0800 3352
Željko Mijočević 0800 3352

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ADIVA KARTICE:

 • Bodovna kartica


  Izdavatelj i vlasnik ADIVA kartica te nositelj ADIVA programa vjernosti je PHOENIX Farmacija d.o.o., Ozaljska ulica 95, 10000 Zagreb, OIB: 36755252122 (dalje u tekstu: PHOENIX Farmacija d.o.o.). Bodovna kartica omogućuje korisniku da kupnjom u ADIVA ljekarnama ostvaruje određene pogodnosti unutar ADIVA programa vjernosti. Bodovna kartica i nakon izdavanja korisniku ostaje u vlasništvu PHOENIX Farmacije d.o.o., koja zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez posebne obavijesti i bez navođenja razloga povuče karticu iz optjecaja i obustavi program vjernosti. U tom će slučaju PHOENIX Farmacija d.o.o. omogućiti korisniku korištenje pogodnosti u razdoblju od najmanje 1 mjesec od dana donošenja odluke o povlačenju. PHOENIX Farmacija d.o.o., nositelj promocije, u bilo kojem trenutku i u bilo kojem omjeru zadržava pravo izmjene pravila sudjelovanja u programu vjernosti uz prethodnu i odgovarajuću obavijest korisnicima.

 • Pristupanje programu i korištenje kartice


  Korisnik ADIVA kartice vjernosti može postati svaka fizička, punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja na izričit, pisani način da svoju suglasnost i privolu za učlanjenje popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice. Kartica se korisniku izdaje besplatno. Karticu izdaje zaposlenik ADIVA ljekarne nakon što mu osoba koja udovoljava gore navedenim uvjetima preda pravilno ispunjenu pristupnicu. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Kartica ne obvezuje korisnika na kupnju. Kartica nije sredstvo plaćanja.

 • Prikupljanje bodova


  Pravo na nagradne bodove korisnik ostvaruje prilikom kupnje u ADIVA ljekarnama u Republici Hrvatskoj. Za jednu potrošenu kunu korisnik ostvaruje pravo na jedan bod. Pravo na nagradne bodove nije moguće ostvariti na lijekove koji se izdaju na recept, medicinska pomagala koja se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja, na sudjelovanje u cijeni lijeka i medicinskih pomagala te participaciju.

 • Nagrade


  Osvojeni bodovi automatski se pripisuju bodovnoj kartici pri plaćanju na blagajni te se ukupno stanje prikazuje na izdanom računu. Nakon prikupljenog odgovarajućeg broja bodova, moguće ih je zamijeniti za nagradni proizvod ili vaučer za ostvarenje popusta pri kupnji proizvoda u ADIVA ljekarnama te za vaučer za ostvarenje popusta na usluge iz nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti. Stanje bodova i ponudu nagradnih proizvoda i popusta moguće je provjeriti i na internetskom portalu vjernizdravlju.adiva.hr. Za proizvode vrijede službena jamstva proizvođača te je nagradu moguće podići u bilo kojoj ADIVA ljekarni koja sudjeluje u programu vjernosti. Za isporuku nagrade dovoljno je na internetskom portalu označiti proizvod ili uslugu za koju želite zamijeniti bodove ili zatražiti od ADIVA ljekarnika da to učini umjesto vas pri dolasku u ADIVA ljekarnu. Nagrada će biti isporučena najviše unutar 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.  Prikupljeni bodovi na ADIVA kartici mogu se iskoristiti unutar dvije godine od dana kad su prikupljeni. Nakon isteka dvije godine, svi bodovi stariji od dvije godine brisat će se u pravilnim vremenskim razmacima od tri mjeseca. Preostali bodovi koji se ne iskoriste ne mogu se prenijeti na drugu ADIVA karticu.  U slučaju obustave ADIVA programa vjernosti, PHOENIX Farmacija d.o.o. kao nositelj programa vjernosti, nije obvezna ni na koji način nadoknaditi prikupljene, a neiskorištene bodove. Stečene nagradne bodove možete iskoristiti iz ponude važećeg nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti. PHOENIX Farmacija d.o.o. zadržava pravo izmjene proizvoda iz nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti bez prethodno najavljenog razloga i objašnjenja. Količine nagradnih proizvoda su ograničene, a mogućnost njihovog korištenja traje do isteka zaliha. Prikupljeni bodovi ne mogu se zamjeniti za novac.  Rok za podizanje proizvoda u ljekarni za koji je korisnik zamijenio bodove je 30 dana od dana kada je korisnik obaviješten da je naručeni proizvod spreman za podizanje u ljekarni. Rok za iskorištavanje vaučera za popust pri kupnji proizvoda u ADIVA ljekarni ili vaučera za ostvarenje popusta na usluge iz nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti je 30 dana od datuma isteka roka važenja nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti.

 • Prestanak članstva


  Korisnik ima pravo u svako doba u pisanom obliku otkazati korištenje kartice, uz povrat kartice PHOENIX Farmaciji d.o.o. Otkaz vrijedi od trenutka kada PHOENIX Farmacija d.o.o. primi pisanu obavijest o otkazu. Preostali bodovi na kartici se poništavaju i ne mogu se koristiti ili prenijeti na drugu karticu. U slučaju sumnje da korisnik koristi karticu protivno Općim uvjetima korištenja ADIVA kartice, izdavatelj može isključiti korisnika iz ADIVA programa vjernosti. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na besplatni info telefon 0800 3352 ili na e-mail vjerni.zdravlju@adiva.hr. Kako bi korisnik mogao i dalje koristiti karticu ADIVA programa vjernosti te prethodno prikupljene bodove, potrebno je od ADIVA ljekarnika zatražiti izdavanje nove kartice. Pravilnim popunjavanjem nove pristupnice istim podacima kao na prethodnoj ADIVA kartici, uz zahtjev za prebacivanje bodova sa stare na novu karticu, prebacivanje bodova bit će izvršeno u roku u 30 dana od dana zaprimanja nove pristupnice.

 • Osobni podaci


  Podaci korisnika prikupljaju se, obrađuju i koriste u marketinške i statističke svrhe na temelju izričite, slobodne i dobrovoljne privole korisnika navedene na pristupnici, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Članstvom u ADIVA programu vjernosti korisnik bezuvjetno prihvaća ova pravila, načine prikupljanja nagradnih bodova, vrijednost nagradnih bodova kao i načine njihova iskorištavanja. PHOENIX Farmacija d.o.o. obvezuje se štititi osobne podatke kao poslovnu tajnu.

 • Izmjene Općih uvjeta korištenja kartice


  PHOENIX Farmacija d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta korištenja ADIVA kartice. O svakoj izmjeni Općih uvjeta korištenja ADIVA kartice izdavatelj kartice obavjestit će korisnike ADIVA programa vjernosti putem internetske stranice Vjerni zdravlju https://vjernizdravlju.adiva.hr/ Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 8 dana od dana objave na navedenoj na internetskoj stranici. Nastavkom korištenja kartice, odnosno usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da pristajete na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete korištenja kartice. Aktualni Opći uvjeti korištenja ADIVA kartice dostupni su na internetskoj stranici https://vjernizdravlju.adiva.hr/Home/About

 • Kontakt


  Za sva dodatna pitanja i detaljnije informacije korisnik može dobiti odgovore slanjem upita na e-mail adresu vjerni.zdravlju@adiva.hr ili putem besplatnog info telefona 0800 3352.