Kontakti FAQ 0800 3352
Željko Mijočević 0800 3352

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ADIVA KARTICE:

 • Bodovna kartica


  Izdavatelj i vlasnik ADIVA kartice te nositelj ADIVA programa vjernosti je PHOENIX Farmacija d.o.o., Ozaljska ulica 95, 10000 Zagreb, OIB: 36755252122 (dalje u tekstu: PHOENIX Farmacija d.o.o.). Bodovna kartica omogućuje korisniku da kupnjom u ADIVA ljekarnama ostvaruje određene pogodnosti unutar ADIVA programa vjernosti. Bodovna kartica i nakon izdavanja korisniku ostaje u vlasništvu PHOENIX Farmacije d.o.o., koja zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, bez posebne obavijesti i bez navođenja razloga, povuče karticu iz optjecaja i obustavi program vjernosti. U tom će slučaju PHOENIX Farmacija d.o.o. omogućiti korisniku korištenje pogodnosti u razdoblju od najmanje 1 mjesec od dana donošenja odluke o povlačenju. PHOENIX Farmacija d.o.o., nositelj promocije, u bilo kojem trenutku i u bilo kojem omjeru zadržava pravo izmjene pravila sudjelovanja u programu vjernosti uz prethodnu i odgovarajuću obavijest korisnicima.

 • Pristupanje programu i korištenje kartice


  Korisnik ADIVA kartice vjernosti može postati svaka fizička punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja na izričit, pisani način da svoju suglasnost i privolu za učlanjenje popunjavanjem i potpisivanjem pristupnice ili registracijom unutar ADIVA mobilne aplikacije. Kartica se korisniku izdaje besplatno. Fizičku karticu izdaje zaposlenik ADIVA ljekarne nakon što mu osoba koja udovoljava gore navedenim uvjetima preda pravilno ispunjenu pristupnicu, a digitalna kartica unutar ADIVA mobilne aplikacije se generira te aktivira nakon što korisnik popuni sve potrebne podatke i potvrdi aktivacijski link poslan na upisanu e-mail adresu. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. Kartica ne obvezuje korisnika na kupnju. Kartica nije sredstvo plaćanja.

 • Prikupljanje bodova


  Pravo na nagradne bodove korisnik ostvaruje pri kupnji u ADIVA ljekarnama u Republici Hrvatskoj. Za jedan potrošen euro korisnik ostvaruje pravo na 1 bod. Pravo na nagradne bodove nije moguće ostvariti na lijekove koji se izdaju na recept, medicinska pomagala koja se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja, na sudjelovanje u cijeni lijeka i medicinskih pomagala te participaciju. Članstvom u ADIVA programu vjernosti korisnik bezuvjetno prihvaća ova pravila, načine prikupljanja nagradnih bodova, vrijednost nagradnih bodova, kao i načine njihova iskorištavanja.

 • Nagrade


  Osvojeni bodovi pripisuju se bodovnoj kartici pri plaćanju na blagajni te se ukupno stanje prikazuje na izdanom računu. Ako ADIVA kartica nije evidentirana prije zaključenja računa, naknadni upis bodova nije moguće ostvariti. Nakon prikupljenog odgovarajućeg broja bodova moguće ih je zamijeniti za nagradni proizvod ili vaučer za ostvarenje popusta pri kupnji proizvoda u ADIVA ljekarnama iz nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti. Ponudu nagradnih proizvoda i popusta moguće je provjeriti na internetskom portalu vjernizdravlju.adiva.hr ili u ADIVA mobilnoj aplikaciji odabirom opcije Katalog. Stanje bodova moguće je provjeriti nakon svake kupnje u ADIVA ljekarni na izdanom računu, kao i na internetskom portalu vjernizdravlju.adiva.hr ili u ADIVA mobilnoj aplikaciji odabirom opcije Profil. Za nagradne proizvode vrijede službena jamstva proizvođača te je nagradu moguće podići ili realizirati kupnju u bilo kojoj ADIVA ljekarni koja sudjeluje u programu vjernosti, a koja ima na stanju proizvod ako je riječ o kupnji proizvoda na popustu. Za isporuku nagrade dovoljno je na internetskom portalu ili u ADIVA mobilnoj aplikaciji označiti proizvod ili vaučer za koji želite zamijeniti bodove ili zatražiti od ADIVA ljekarnika da to učini umjesto vas pri dolasku u ADIVA ljekarnu. Nagrada će biti isporučena u roku od nekoliko radnih dana, a najviše unutar 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno zamjene bodova. Rok za iskorištavanje vaučera za popust pri kupnji proizvoda u ADIVA ljekarni na proizvode iz nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti jest 30 dana od datuma isteka roka važenja nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti.


  Prikupljeni bodovi na ADIVA kartici mogu se iskoristiti unutar dvije godine od dana kad su prikupljeni. Nakon isteka tog roka, svi bodovi stariji od dvije godine brisat će se u pravilnim vremenskim razmacima od tri mjeseca. Preostali bodovi koji se ne iskoriste ne mogu se prenijeti na drugu karticu.


  U slučaju obustave ADIVA programa vjernosti, PHOENIX Farmacija d.o.o., kao nositelj programa vjernosti, nije obvezna ni na koji način nadoknaditi prikupljene, a neiskorištene bodove. Stečene nagradne bodove možete iskoristiti iz ponude važećeg nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti. PHOENIX Farmacija d.o.o. zadržava pravo izmjene proizvoda iz nagradnog kataloga ADIVA programa vjernosti bez prethodno najavljenog razloga i objašnjenja. Količine nagradnih proizvoda su ograničene, a mogućnost njihova korištenja traje do isteka zaliha. Prikupljeni bodovi ne mogu se zamijeniti za novac.

 • Prestanak članstva


  Korisnik ima pravo u svako doba u pisanom obliku otkazati korištenje kartice putem e-mail adrese [email protected]. Otkaz vrijedi od trenutka kada PHOENIX Farmacija d.o.o. primi pisanu obavijest o otkazu. Preostali bodovi na kartici se poništavaju i ne mogu se koristiti ili prenijeti na drugu karticu. U slučaju sumnje da korisnik koristi karticu protivno Općim uvjetima korištenja ADIVA kartice, izdavatelj može isključiti korisnika iz ADIVA programa vjernosti. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obvezan nestanak kartice prijaviti na info telefon 0800 33 52 ili na e-mail [email protected]. Kako bi korisnik mogao i dalje koristiti karticu ADIVA programa vjernosti te prethodno prikupljene bodove, potrebno je od ADIVA ljekarnika zatražiti izdavanje nove ADIVA kartice ili izvršiti novu registraciju unutar ADIVA mobilne aplikacije te pisanim putem zatražiti spajanje stare i nove kartice. Zahtjev za prebacivanje bodova sa stare na novu karticu bit će izvršen u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 • Osobni podaci


  Podaci korisnika (ime i prezime, adresa, spol, datum rođenja, broj telefona, e-mail adresa) prikupljaju se, obrađuju i koriste u marketinške i statističke svrhe na temelju izričite, slobodne i dobrovoljne privole korisnika koja je navedena na fizičkoj i/ili digitalnoj pristupnici te za koju korisnik potvrđuje suglasnost vlastoručnim potpisom, odnosno davanjem suglasnosti i prihvaćanjem Općih uvjeta korištenja ADIVA kartice unutar mobilne aplikacije, a sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka. Članstvom u ADIVA programu vjernosti korisnik bezuvjetno prihvaća ova pravila, načine prikupljanja i obrade osobnih podataka. PHOENIX Farmacija d.o.o. obvezuje se štititi osobne podatke kao poslovnu tajnu. Podaci će biti pohranjeni u sustavu PHOENIX Farmacije d.o.o. do završetka programa ili do opoziva privole korisnika programa. Više informacija o zaštiti osobnih podataka možete pronaći na internetskoj stranici https://vjernizdravlju.adiva.hr/Home/PersonalDataProtection.

  U svakom trenutku imate pravo zahtijevati pristup, dopunu, izmjenu ili brisanje vaših osobnih podataka te ostvariti pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo opozvati suglasnost, bez štetnih posljedica za vas. U potonjem slučaju vaši osobni podaci bit će obrisani i njihova će obrada prestati u najkraćem objektivno mogućem roku računajući vrijeme od primitka vašeg pisanog zahtjeva. Također imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. Sva vaša pitanja i zahtjeve u vezi s obradom vaših osobnih podataka od strane PHOENIX Farmacije d.o.o. te ostvarivanja vaših prava možete dostaviti Službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-mail adrese: [email protected] ili na adresu: PHOENIX Farmacija d.o.o., Ozaljska 95, Zagreb, uz naznaku: „Za službenika za zaštitu podataka“.

 • Izmjene Općih uvjeta korištenja kartice


  PHOENIX Farmacija d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune Općih uvjeta korištenja ADIVA kartice. O svakoj izmjeni Općih uvjeta korištenja ADIVA kartice izdavatelj kartice obavijestit će korisnike ADIVA programa vjernosti putem internetske stranice Vjerni zdravlju https://vjernizdravlju.adiva.hr. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 8 dana od dana objave na navedenoj internetskoj stranici. Nastavkom korištenja kartice, odnosno usluge nakon promjene Općih uvjeta smatrat će se da korisnik pristaje na takve izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete korištenja kartice. Aktualni Opći uvjeti korištenja ADIVA kartice dostupni su na internetskoj adresi https://vjernizdravlju.adiva.hr/Home/About.

 • Kontakt


  Za sva dodatna pitanja i detaljnije informacije na raspolaganju smo na e-mail adresi [email protected] ili putem besplatnog info telefona 0800 33 52.  Posljednja dopuna na dan 1. veljače 2023.

Na stranici vjernizdravlju.adiva.hr koristimo isključivo kolačiće koji su neophodni za ispravan i siguran rad. Detaljne informacije o korištenju kolačića i o obradi osobnih podataka pročitajte u Obavijesti o korištenju kolačića

Prihvati i nastavi