Kontakti FAQ 0800 3352
Željko Mijočević 0800 3352

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA ČLANOVA ADIVA PROGRAMA VJERNOSTI

Od iznimne nam je važnosti zaštita vaših osobnih podataka te vam ovim putem želimo pružiti informacije o obradi te zaštiti svih podataka koje ste nam dostavili. Također vas želimo informirati o svim vašim pravima vezanim uz dostavljene osobne podatke.

 • 1. Odgovornost za zaštitu osobnih podataka


  ADIVA program vjernosti provodi društvo PHOENIX Farmacija d.o.o., Ozaljska 95, 10000 Zagreb te u sklopu programa prikuplja, obrađuje, koristi i štiti vaše osobne podatke kao Voditelj obrade. PHOENIX Farmacija d.o.o. primjenjuje organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja, neovlaštenog odavanja ili pristupa te se podaci ne prodaju trećim stranama. Osobne podatke tretirat ćemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU (2016/679). Vaši osobni podaci neće biti izneseni u treće zemlje koje nisu pod obvezom primjene Opće uredbe o zaštiti podataka.

 • 2. Svrha obrade te vrste osobnih podataka


  Svrha obrade podataka je provođenje ADIVA programa. Podaci će biti korišteni u marketinške i statističke svrhe. Pod statističkom svrhom podrazumijeva se da rezultati obrade nisu osobni podaci nego agregirani podaci iz kojih nije moguće utvrditi identitet pojedinca. Podaci će biti pohranjeni u sustavu PHOENIX Farmacije d.o.o. do završetka programa ili do opoziva privole korisnika programa.

  Upotrebljavaju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, adresa i kućni broj, poštanski broj i grad, spol, datum rođenja, broj telefona i e-mail adresa.

 • 3. Obrada osobnih podataka


  U provođenju ADIVA programa vjernosti i obradi osobnih podataka, uz PHOENIX Farmaciju d.o.o. sudjeluju naši partneri – ADIVA ljekarne, kao Izvršitelji obrade (popis svih ljekarni koje provode ADIVA program vjernosti dostupan je na stranici vjernizdravlju.adiva.hr odnosno putem navedene poveznice https://vjernizdravlju.adiva.hr/Geolocation/PharmacyMap). Obradu osobnih podataka povjeravamo i društvu InSky Solutions d.o.o., Siget 14E, Zagreb, OIB: 33138362623, pružitelju informatičkih usluga. S Izvršiteljima obrade te društvom InSky Solutions d.o.o. sklopljeni su Ugovori o obradi osobnih podataka koji ih obvezuje na maksimalnu zaštitu osobnih podataka korisnika programa vjernosti.

 • 4. Razdoblje pohrane osobnih podataka


  Osobni podaci će se pohraniti za čitavo vrijeme vašeg sudjelovanja u ADIVA programu vjernosti. Nakon toga osobni podaci trenutno se brišu, osim u slučaju da je podatke potrebno pohraniti na određeno razdoblje, sukladno propisima o trgovačkim društvima, poreznim ili drugim propisima.

 • 5. Vaša prava vezana uz osobne podatke


  U svakom trenutku možete ostvariti svoja prava koja se odnose na zaštitu osobnih podataka:

  • pravo na pristup osobnim podacima
  • pravo na ispravak (dopunu, izmjenu) netočnih osobnih podataka
  • pravo na ishođenje ograničenja obrade
  • pravo na prigovor vezan uz obradu osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na zaborav, odnosno brisanje osobnih podataka


  Pristupnicu u ADIVA program vjernosti te privolu za obradu osobnih podataka možete opozvati u svakom trenutku bez štetnih posljedica za vas. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju privole, provedena do trenutka opoziva iste.

  Ukoliko sumnjate na povredu u postupku obrade vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10000 Zagreb.

  Sva pitanja i zahtjeve u vezi s obradom vaših osobnih podataka koje provodi PHOENIX Farmacija d.o.o. te ostvarivanja vaših prava molimo dostaviti pisanim putem na sljedeću adresu:

  PHOENIX Farmacija d.o.o., Ozaljska 95, 10000 Zagreb ili

  Službeniku za zaštitu podataka PHOENIX Farmacije d.o.o. putem e-mail adrese: [email protected]

  PHOENIX Farmacija d.o.o. je dužna odgovoriti na vaš zahtjev unutar mjesec dana od dana primitka vašeg zahtjeva.

Na stranici vjernizdravlju.adiva.hr koristimo isključivo kolačiće koji su neophodni za ispravan i siguran rad. Detaljne informacije o korištenju kolačića i o obradi osobnih podataka pročitajte u Obavijesti o korištenju kolačića

Prihvati i nastavi